Nawigacja

BIP

Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Nawigacja

Aktualności

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 w ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 5

  

 

********************************************************************************************************************************************************

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W GRUDNIU 2023 ROKU

05.12.2023

- „BARBÓRKA” – wszystkie grupy przedszkolne, bardzo prosimy o ubranie dzieci w strój galowy.

Obraz zawierający rysowanie, kreskówka, Kreskówka, uśmiech

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

06.12.2023

- „MIKOŁAJ” – wszystkie grupy przedszkolne, mile widziane stroje mikołajkowe.

 

Obraz zawierający kreskówka, rysowanie, szkic, ilustracja

Opis wygenerowany automatycznie

 

20.12.2023

Godz.10.00

- „WIGILIA” wszystkie grupy przedszkolne, bardzo prosimy o ubranie dzieci w elegancki strój.

Obraz zawierający osoba, ubrania, święta, jedzenie

Opis wygenerowany automatycznie

 

27.12.2023

- „WYCIECZKA DO KRAINY ELFÓW” – grupa „Smerfy”.

 

 

 

**

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ W LISTOPADZIE                                   2023 ROKU

06.11.2023

- „Dzień Postaci z Bajek” – grupa „Krasnoludki i „Muminki”. Bardzo prosimy o przebranie dzieci w stroje ulubionych postaci z bajek.

Obraz zawierający Kreskówka, kreskówka, Animacja, tekst

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

10.11.2023

- „Narodowe Święto Niepodległości” – grupa „Smerfy”, grupa „Plastusie” i grupa „Muminki”. Bardzo prosimy o ubranie dzieci w strój galowy.

Obraz zawierający flaga, Prostokąt

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

17.11.2023

 

 

 

-„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”- wszystkie grupy przedszkolne.

 

24.11.2023

 

27.11.2023

 

- „Dzień Misia” – gr. "Krasnoludki i "Muminki"

 

- „Dzień Misia” – gr. "Plastusie" i "Smerfy"

Obraz zawierający ubrania, materiał, misiek, zabawka

Opis wygenerowany automatycznieProsimy aby w tym dniu każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego ukochanego pluszowego misia smiley

30.11.2023

„Dyskoteka Andrzejkowa”- wszystkie grupy przedszkolne. Bardzo prosimy o przebranie dzieci w fantazyjne stroje dyskotekowe.

 

 

 

PROFILAKTYKA GRYPY

informacje_-_grypa.pdf

 

 

SESJA ZDJĘCIOWA


 

Informujemy, że Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 6 zdecydowała, że w roku szkolnym 2023/2024 będą wykonywane przez firmę zewnętrzną na terenie przedszkola okazjonalne zdjęcia dzieci.


 

W związku z powyższym w dniach 23 i 24 października 2023 r. odbędzie się sesja zdjęciowa „ JESIEŃ”.

 

23 PAŹDZIERNIKA - grupa KRASNOLUDKI I MUMINKI

24 PAŹDZIERNIKA – grupa PLASTUSIE i SMERFY

 

***********************************************************************************************************************************
 

DRODZY RODZICE

Dnia 23.10.2023 ( poniedziałek), jedziemy na wycieczkę

do ,, OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

- DĄBRÓWKA MAŁA

GRUPA: SMERFY i PLASTUSIE

Koszt wycieczki : 20zł – autokar +ubezpieczenie

Podaną kwotę wpłacamy do p. Mileny i p. Kasi (Plastusie)

p.Hania i p. Basia ( Smerfy)

Śniadanie w tym dniu podane będzie o godz.8:00, wyjazd o godz. 9:00

Powrót do przedszkola przewidziany jest na obiad.

Prosimy , aby dzieci nie zabierały słodyczy tylko małe plecaczki

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU

10.10.2023

- „Dzień Drzewa– grupa „Smerfy”.

 

13.10.2023

- „Dzień Edukacji Narodowej” – grupa „Smerfy”.

 

 

 

 

24.10.2023

Godz.15.00

- „Pasowanie na Przedszkolaka” - grupa „Krasnoludki”.

 

25.10.2023

- „Dzień Kundelka” – wszystkie grupy przedszkolne.

 

 

 

26.10.2023

Godz.15.30

 

- „Pasowanie na Starszaka” – grupa „Smerfy”.

 

 

27.10.2023

- „Dzień Dyni” – wszystkie grupy przedszkolne.

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice

Od Października rusza kolejna edycja zajęć

sportowych „Serduszko GieKSy”

 


 

 • wtorek 13.15- 14.00 – grupa Plastusie

 • czwartek 11.00- 11.45- grupa Smerfy

W zajęciach biorą udział dzieci 5- 6 letnie i są one bezpłatne.

Więcej informacji nt. Projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

www.serduszkogieksy.pl

Chętnych Rodziców prosimy o podpisanie umowy

oraz zgody uczestnictwa w Projekcie u Pani Kasi.

INFORMACJA DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI

 

Przedszkole funkcjonuje od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r., z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców. 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:00 do 17:00.

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy - listy dzieci będą udostępnione od 28.08. na tablicy głównej w holu przedszkola.

 

Prosimy, aby dzieci zostały zaopatrzone w obuwie zmienne, ubranie na zmianę, nakrycie głowy oraz chusteczki higieniczne (suche i mokre)

Rodziców dzieci 3 - letnich prosimy o przyniesienie piżamki w podpisanym woreczku tekstylnym.

 

Opłaty za przedszkole:

Opłata za wyżywienie: 10,00 zł za 1 dzień (2,50 zł – śniadanie, 5 zł – obiad, 2,50 zł – podwieczorek)

Opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej:

- za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł za godzinę

- za drugie dziecko z rodziny – 0,65 zł za godzinę

- za trzecie dziecko z rodziny – 0,00 zł

- za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2016 i 2017) – 0,00 zł

- za dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju - 0,00 zł

Każdemu z dzieci przypisany zostaje indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia opłat.

Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują druk z naliczoną opłatą.

Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca (to data wpływu na konto, a nie wpłaty). Opłata za pozostałe świadczenia (opłata stała) jest wnoszona do 10 dnia kolejnego miesiąca (np. za wrzesień – do 10 października).

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu dokonuje się zwrotu opłat proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

Jeżeli sporadycznie dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, niż jest to określone w deklaracji, w następnym miesiącu doliczana jest kwota za te godziny. Zmiana deklaracji może nastąpić w drodze aneksu na pisemny wniosek rodzica od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

Prosimy o dostarczenie aktualnej decyzji MOPS.

Zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane w godzinach pracy przedszkola i są bezpłatne dla rodziców.  

Oferujemy:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • katecheza – na wniosek rodziców dzieci,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia muzyczno - rytmiczne,

 

 

Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny:

 

1. . Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Wszelkie alergie i diety muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty.

3. Rodzic zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi na placówce procedurami bezpieczeństwa i podpisania stosownych oświadczeń, które będą wydawane w placówce od 1 września 2023 r.

4. W razie zauważenia u przedszkolaka niepokojących objawów chorobowych personel telefonicznie powiadomi o tym rodziców, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

5. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców - druki dostępne w sekretariacie przedszkola

6. Nauczyciele grup i nauczyciele specjaliści  będą utrzymywać z rodzicami kontakt indywidualny, telefoniczny i e-mailowy.

 

Przypominamy o aktualizacji numerów telefonów

 

 

Zapraszamy do korzystania z "wymienialnika" , w którym wymieniamy się:

- ubraniami,

- książkami, puzzlami, zabawkami,

- ozdobami do dekoracji domu oraz świątecznymi.

 

NIE UŻYWASZ? WYMIEŃ SIĘ!

Nasze przedszkole jako 1 z 10 w Katowicach bierze udział projekcie „Nie używasz? Wymień się!”. Dzieci podczas wakacyjnych warsztatów pomogły w złożeniu wymienialnika - wykonanego przez lokalnych rzemieślników mebla, który jest pretekstem do dania „drugiego życia” różnym przedmiotom zamiast kupowania nowych. To ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie, które również uczy dzieci empatii i daje radość z możliwości dzielenia się z innymi.

Regulamin wymienialnika:

 1. Wymieniamy się rzeczami, których już nie używamy, a mogą się przydać komuś innemu. Nie oczekujemy przy tym konkretnych rzeczy w zamian: np. „ja oddaję puzzle, ale chcę dostać klocki”.

 

 1. Nie kupujemy! Wymieniamy się rzeczami używanymi, ale w dobrym stanie. Jeśli nowymi, to takimi, które już posiadamy ale nie są nam potrzebne.

 

 1. Oddając rzecz do wymienialnika w zamian można wybrać inną, która się w nim znajdzie. Pamiętajmy, że samo dzielenie się, bez oczekiwania czegoś w zamian, też jest fajne!

 

 1. Wybierając rzecz z wymienialnika mile widziane jest aby oddać w zamian inną rzecz.

 

 1. Rzecz z wymienialnika, która nam się znudzi, może ponownie do niego trafić, by inni mogli z niej skorzystać.

 

 1. Wymiana musi być uzgodniona z rodzicem i odbywać się za jego wiedzą a także z jego pomocą i wsparciem.

 

Akcja „Nie używasz? Wymień się!” jest elementem miejskiego projektu KATOobywatel. Bierze w niej udział 10 przedszkoli z Katowic, które zostały wyłonione w otwartym naborze. Partnerem miasta są Fundacja Bobrowe Żeremia i Stowarzyszenie Wolnej Herbaty.

 

 

==================================================================================

 

Jak pomóc w adaptacji dziecka do przedszkola?

Warto zrezygnować z walki za wszelką cenę o posiłki, czystość, nowe umiejętności. Przynajmniej na początku lepiej mieć spokojne, zadowolone dziecko z pustym brzuszkiem i brudnym ubrankiem, niż najedzone i czyste, ale z długotrwałym urazem do przedszkola                w ogóle. Na dbanie o szczegóły będzie jeszcze czas.

Bardzo pomocne w adaptacji będzie ograniczenie do minimum także innych stresów. Po pierwsze chodzi o wyłączenie na czas pierwszych tygodni większych wrażeń czy życiowych zmian. Choć nie raz jest to bardzo trudne do zaplanowania, postarajcie się nie łączyć przeprowadzki, narodzin rodzeństwa czy dłuższych waszych nieobecności bezpośrednio z inauguracją w maluszkach. Jeśli nie macie innego wyjścia, wówczas dołóżcie wszelkich starań, by wręcz podwójnie zadbać o potrzeby swojej pociechy, szczególnie te emocjonalne.

Ustalony porządek dnia, bez niespodzianek czy zaskakiwania dziecka zmianami, to bardzo istotne oparcie w zmaganiu się malucha z przedszkolną rewolucją. Dziecko będzie Wam bardzo wdzięczne (choć nie spodziewajcie się, że to wyrazi) za okazanie zrozumienia dla jego zmęczenia, niepokojów, protestów, żalu, łez, rozdrażnienia i innych emocji, które z reguły trudno Wam zaakceptować. One nie są skierowane przeciwko Wam, lecz wynikają z poczucia osamotnienia, utraty poczucia bezpieczeństwa, z nadmiaru wrażeń, nowości, zmian, hałasu oraz z godzin oczekiwania na Wasze przyjście do przedszkola. Są to doznania w pełni uzasadnione  i maluch potrzebuje czasu, by na nowo uporządkować swój świat, a Wasza troska znacznie się do tego przyczyni.

Trzylatki bardzo przywiązują się do pewnych rytuałów, co daje im poczucie bezpieczeństwa, tak potrzebne w pierwszych dniach przedszkola. Rytm poranka najlepiej ze sporym wyprzedzeniem zorganizowć tak, jak będzie wyglądał od pierwszych dni przedszkola. Warto więc wypracować kilka zachowań, które będziecie mogli powtarzać każdego dnia np. pięć minut zabaw, wspólne śniadanie czy wysłuchanie ulubionej piosenki to pozornie drobnostki, ale sprawiają, że rzeczywistość staje się przewidywalna. Powtarzanie w drodze do przedszkola przez kilka dni tej samej historyjki, jak to mama swój pierwszy dzień w przedszkolu przesiedziała na korytarzu, może Was nużyć, ale dla smyka będzie wsparciem. Na pożegnanie umówcie się, że pomachacie już z korytarza czy przez okno, zapewne pomoże to w zaakceptowaniu rozstania.

Pomoc dziecku w przystosowaniu się do przedszkolnej rzeczywistości możecie okazać także poprzez swoją postawę. Łagodne, ale zarazem stanowcze okazanie kontroli nad sytuacją przekona Wasze dziecko, że wiecie co robicie i wzbudzi wiarę, że krzywda mu się nie stanie. Natomiast dopuszczanie do tego, by silniejszy wybuch płaczu "ratował" Wasze dziecko od rozstania, może skutkować zagubieniem maluszka w całej sytuacji lub nawet rezygnacją z przedszkola w ogóle. Im bardziej Wy potraktujecie przedszkole jako rzecz najzupełniej normalną, tym prędzej Wasza pociecha przyjmie je jako takie.

Bardzo duże znaczenie dla dziecka ma Wasza słowność. Jeśli tata obiecał, że przyjdzie po obiedzie, to bardzo poważnym wykroczeniem jest naruszenie tej obietnicy, wówczas dziecko może stracić zaufanie, że ktokolwiek będzie pamiętał, aby po niego przyjść. Wasza wiara w celowość posyłania dziecka do przedszkola, przyjęcie tego za naturalny etap rozwoju oraz rozumiejące wsparcie  i konsekwentne spełnianie dawanych obietnic będą dla Waszego dziecka solidną pomocą w jego wysiłkach adaptacyjnych.

Opinia Waszego dziecka o przedszkolu kształtuje się w dużej mierze na podstawie jego własnych doświadczeń, ale nie bez znaczenia są słowa usłyszane bezpośrednio od Was. Wszystko co mówicie przy Waszym maluchu na temat jego i przedszkola, ma wpływ na to, jak on się tam czuje. Dlatego postarajcie się, by słyszał od Was zdania wyważone, pełne spokoju i szacunku. Chociaż oczywiście w kwestii przedszkolnego życia macie pełne prawo nie zgadzać się z wybranymi rzeczami i przeżywać rozmaite emocje – te bardziej negatywne wyrażajcie jednak pod nieobecność Waszego dziecka.

Pamiętajcie, że zawsze warto dbać o jasną i pozytywnie nastawioną komunikację z wychowawczynią i innymi pracownikami przedszkola. Osoba opiekująca się Waszym dzieckiem powinna znać jego mocne i słabsze strony oraz bieżące problemy. Oprócz udzielania informacji o tym, co dzieje się z Waszym dzieckiem w domu, wykażcie też zainteresowanie jago postępami w przedszkolu. Każda przekazana i odebrana informacja jest ważna, bo chodzi przecież o Wasze dziecko, zatem dobre zrozumienie między dorsłymi z pewnością przyczyni się do lepszej atmosfery wokół Waszego malucha.

 

Bardzo ostrożnie stosujcie też argumentację przedszkolną   w rozmowach z maluchem. Chyba nawet najbezpieczniej będzie, "dmuchając na zimne", unikać przedszkola jako argumentu w jakiejkolwiek formie.

Pełna zrozumienia, otwarta postawa wobec Waszego dziecka i miejsca, w którym przebywa, dobry przepływ informacji między Wami a przedszkolem oraz ostrożność w formułowaniu wszelkich sądów związanych z placówką to trzy filary powodzenia w przystosowaniu.

 

Nauczyciele oraz personel pomocniczy tworzą miłą atmosferę, pełną życzliwości, wzajemnego poszanowania, pozwalającą małemu dziecku rozwijać się w przyjaznym  i serdecznym środowisku.

 

 

Aktualności

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
  ul. Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice
 • (32) 258 -75 - 91

Galeria zdjęć