Nawigacja

Nawigacja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Programy i akcje

Programy i akcje

 

Nasze przedszkole bierze udział w różnych akcjach, programach i projektach edukacyjnych. Z góry dziękujemy rodzicom i przede wszystkim  dzieciom za okazaną pomoc oraz zaangażowanie. Poniżej możecie się Państwo zapoznać z projektami i programami, w których bierzemy udział w obecnym roku szkolnym.

 

Projekty

 

 

W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki kontynuują udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

pt. "MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG -

PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH"

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasz przedszkole brałoudział w II edycji akcji „Mogę! Zatrzymać SMOG – przedszkolaku złap oddech”. Organizatorem kampanii jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

W ramach kampanii nasze przedszkole otrzymało dwa oczyszczacze powietrza, które służą nam do poprawy jakości powietrza w naszych salach przedszkolnych.

W każdej grupie zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjno – informacyjne, podczas których  dzieci zostaną zapoznane z problematyką stanu jakości powietrza poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce: ochrona powietrza, zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne. W czasie zzajęć dzieci dowiedzą się co to jest smog, skąd się bierze, czym się żywi, a przede wszystkim – jak się go pozbyć i jak z nim walczyć.

 

 

https://powietrze.slaskie.pl/content/konkurs--przedszkolaku-zlap-oddech---ii-edycja

MOGE! Zatrzymac SMOG - Przedszkolaku zlap oddech plakat.pdf

 


 

Ogólnopolski Projekt Fantazje Kulinarne

 

Honorowy Patronat Urszuli Kierzkowskiej Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

 

Szczegółowe informacje nt projektu znajdziecie Państwo

w załączniku WORD

Projekt_ogolnopolski_Fantazje_kulinarne.doc


 

Nasza placówka bierze udział w projekcie "Zdrowo jem, więcej wiem" prowadzony przez Fundację BOŚ skierowany dla sześciolatków i klas I - III. Projekt to przede wszystkim:

  • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

 

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.


 

SZLACHETNA PACZKA

Nasze Przedszkole bierze także udział w ogólnopolskim projekcie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pt. "SZLACHETNA PACZKA" , realizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA. 


 

 

Nasz placówka brała także udział w projekcie  „Pod biało-czerwoną”, realizowanym pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

 


 

 #20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu, którego Autorką i Organizatorką jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.

Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności matematycznej z wykorzystaniem sytuacji życiowych.

 

 

 

 

AKCJE

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej ,,Dzieci Uczą Rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci będą brać udział w cyklicznych zajęciach które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych


AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

W tym roku nasze przedszkolaki wzięły udział już w 29 edycji akcji „Sprzątanie Świata” Polska 2022 pod hasłem ,, Wszystkie śmieci są nasze” .Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ukazanie skutków zaśmiecania „ŚWIATA”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. W Polsce akcja pod nazwą “Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się począwszy od 1994 r. Krajowym patronemi koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Stale  pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Dzieci w tym okresie posiadają dużą zdolność przyswajania nowych umiejętności. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. Działania te wpisują się w zadanie wynikające z Koncepcji Pracy Przedszkola tj. ,,Wdrażanie do dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych – promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia we współpracy ze środowiskiem społecznym”.

W tym roku ze względu na pandemię akcja miała charakter stacjonarny.

 


 

Nasze przedszkole brało  udział w akcji MEN "Szkoła pamięta". Celem akcji jest upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych oraz zwrócenie większej uwagi na historię małych ojczyzn i pamięć o lokalnych bohaterach.

 

Wzięliśmy udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”

 

 

 

„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.

 

 

 

 

 

PROGRAMY

 

 

Nasza placówka  przystąpiła do programu przedszkoli Promujących Zdrowie 

 Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.


 

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE EDUKACYJNYM ,,CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE" REALIZOWANYM PRZEZ ROSSMANN

Wizja i cel programu

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.


 

 

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Problem z Głowy”

 

„Problem z głowy” już od 2013 roku prowadzi działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach.
Program jest odpowiedzią na niestety wciąż aktualny problem, jakim jest wszawica w polskich szkołach. Dotychczas edukacją objętych zostało ponad 2 000 000 dzieci w szkołach podstawowych w całej Polsce. 

Na stronie https://problem-z-glowy.pl/organizator/ w zakładce „Dla rodziców” dostępne są materiały edukacyjne do pobrania. 

 


 

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 5 milionów dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.


 

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt.

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

Program Specjały regionu

  

Szczegółowe informacje na stronie: https://specjalyregionu.pl/

 

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

„Dwujęzyczne Dzieci” / “Bilingual Future”

 

 

Więcej informacji:

 

www.dwujezycznedzieci.pl

 

www.bilingualfuture.com/pl/

 

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

 

Infolinia: (+48) 22 290 44 33

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach
    ul. Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice
  • (32) 258 -75 - 91

Galeria zdjęć